Operationsdygtigt Disaster Recovery Center sikrer din virksomheds IT drift

Microdata har et operationsdygtigt Disaster Recovery Center. Skulle det ske at vores dobbeltsikrede primære servere går ned, så kan vi kører videre uden problemer i vores Disaster Center. Vores Disaster Center har egne servere og er ligesom vores primære center dobbeltsikret. 

Vores Disaster Center tager backup af det primære center flere gange dagligt. Således kan vores kunder i tilfælde af et nedbrud fortsætte med ingen eller minimal tabt arbejdsindsats. Uanset om kunden benytter On-Premise Server, Managed Server Hosting eller Cloud Hosting.

Disaster Recovery over branchestandarden

Vi sparer ikke på din sikkerhed

Mange IT outsourcing leverandører har blot et disaster recovery site, som i løbet af dage eller uger kan gøres operationsdygtigt. Sandsynligheden for at disaster recovery bliver nødvendig er lille, hvorfor mange sparer denne omkostning og tager chancen. Det gør vi ikke.

Skulle vores primære center gå i brand eller af anden årsag blive beskadiget accepterer vi ikke at din virksomhed oplever at deres IT ikke fungere i dagevis eller ugevis. Dette er uacceptabelt og for dyrt for alle parter.

Derfor har vi etableret et operationsdygtigt disaster recovery center. Der er ikke behov for retablering af servere eller indkøb af nogen art. Skulle en nødsituation opstå, kræver det nærmest blot at vi klikker på en knap for at få vores disaster recovery center til at igangsætte varetagelsen af vores IT drift.

Mangel på Disaster Recovery kan blive en dyr overraskelse

Står man pludselig uden funktionsdygtigt IT drift kan det lede til meget store omkostninger. Mange medarbejdere vil afhængig af funktion ikke kunne arbejde, eller kun kunne arbejde med en lille del af det de normalt varetager. Det er spild af en masse lønomkostninger.

Mangel på funktionsdygtig IT kan koste salg. Microdata har flere kunder i f.eks. rejsebranchen, som ville lide store tab i form af tabt salg hvis deres IT var nede i dagevis. Det vil vi ikke lade ske. Som kunde kan det være svært at vide hvor godt man reelt er sikret mod diverse usandsynlige hændelser. I Microdata sikrer vi derfor din virksomhed og vore andre kunder ekstraordinært godt.

 

Er du interesseret i at høre mere om dine IT outsourcing muligheder og vore disaster recovery faciliteter, så kontakt os meget gerne.

Del gerne siden